Vad består företagets etikkoder av?

Etikkoderna är ett redskap som kommer att underlätta för dig att arbeta i Johnson Mattheys affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt som är juridiskt och etiskt hållbart och som återspeglar våra värderingar. De fastställer både våra individuella och våra gemensamma ansvarsområden.

Etikkoderna har delats in i fyra avsnitt för att vi lättare ska kunna tillämpa dem: människorna, marknaden, företaget och jorden. De är utformade så att du ska kunna använda dem i din dagliga verksamhet. De omfattar exempel och saker att vara uppmärksam på, men kan även fungera som vägledning när du ska fatta beslut.

Etikkoder

Att göra det rätta anser jag är av fundamental betydelse för Johnson Mattheys vidare framgångar.

Det handlar i grund och botten om att göra bra affärer i motsats till att "göra affärer till varje pris". Det handlar om att behandla alla rättvist, hålla våra löften och vara ärliga och öppna mot oss själva och andra när saker och ting inte går som planerat.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom denna inledning. Robert MacLeod, VD

Etikkoderna har delats in i fyra avsnitt för att vi lättare ska kunna tillämpa dem: människorna, marknaden, företaget och jorden.

De är utformade så att du ska kunna använda dem i din dagliga verksamhet. De omfattar exempel och saker att vara uppmärksam på, men kan även fungera som vägledning när du ska fatta beslut.

Jag Förbinder mig att arbeta på ett etiskt sätt och i överensstämmelse med Johnson Mattheys värderingar genom att:

JM 'I' Statements

Asking for help and speaking up when I have concerns

Understanding and following the principles in the Code

Working safely and respecting the rights of others

Doing business responsibly, fairly and legally

Supporting Johnson Matthey’s ambition to build a sustainable business

Protecting Johnson Matthey’s brand, assets and reputation

Människorna

Jag förbinder mig att arbeta på ett säkert sätt och respektera andras rättigheter

People illustration

Marknaden

Jag förbinder mig att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt som är rättvist och juridiskt hållbart

Market illustration

Företaget

Jag förbinder mig att skydda Johnson Mattheys varumärke, tillgångar och goda rykte

Company illustration

Jorden

Jag förbinder mig att stödja Johnson Mattheys ambition att bygga en hållbar verksamhet

Planet illustration

Etiskt beslutsfattande

För att ge dig lite vägledning i ditt beslutsfattande har vi inkluderat en procedur i två delar som du kan använda när du inte är säker på vad som är rätt sak att göra eller när du vill testa ett beslut som du tagit. Använd den här proceduren som stöd för att alltid göra det rätta...

What should I do illustration

Säga ifrån

Vänta inte tills något gått fel innan du påpekar din oro

Din chef
HR-avdelningen
Andra gruppfunktioner
Etiska ambassadörer
Säga ifrån-linjen (www.JM.ethicspoint.com)

Johnson Matthey ger dig ytterligare möjligheter att ta upp frågor som ger anledning till oro, särskilt om du föredrar att göra detta anonymt (i den utsträckning detta medges av lokal lagstiftning). Vår Säga ifrån-linje är bemannad av en oberoende tredje part och ger dig två möjligheter att rapportera på:


Via telefon:www.JM.ethicspoint.com hittar du numret att ringa från Sverige

Online: Gå in på www.JM.ethicspoint.com och rapportera online