Czym jest Kodeks?

Kodeks zawiera informacje i zasoby, które pozwolą Ci na prowadzenie działalności Johnson Matthey w sposób legalny, etyczny, odpowiedzialny oraz odzwierciedlający nasze osobiste, jak i zbiorcze obowiązki – rzeczy, które każdy z nas musi robić.

Kodeks jest podzielony na cztery części, dla łatwiejszego korzystania: Ludzie, Rynek, Firma i Planeta. Jest tak stworzony, aby można było z niego korzystać przy codziennych czynnościach. Zawiera on przykłady oraz rzeczy, na które należy zwracać uwagę, jak również wytyczne do podejmowania decyzji.

Kodeks Etyczny

Dla mnie „właściwe postępowanie” jest czymś fundamentalnym dla sukcesu firmy Johnson Matthey.

Właściwe postępowanie polega na dobrym prowadzeniu firmy, a nie prowadzeniu firmy za wszelką cenę. Polega to na sprawiedliwym traktowaniu wszystkich, dotrzymywaniu obietnic oraz na byciu szczerym i otwartym względem samych siebie i innych w przypadku, gdy sprawy toczą się w sposób inny niż planowany.

Dziękuję, RRobert MacLeod, Prezes

Kodeks jest podzielony na cztery części, dla łatwiejszego korzystania: Ludzie, Rynek, Firma i Planeta.

Jest tak stworzony, aby można było z niego korzystać przy codziennych czynnościach. Zawiera on przykłady oraz rzeczy, na które należy zwracać uwagę, jak również wytyczne do podejmowania decyzji.

Zobowiązuję się do etycznej pracy w zgodzie z wartościami Johnson Matthey przez:

JM 'I' Statements

Proszenie o pomoc i wypowiadanie się w razie obaw

Zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie

Bezpieczną pracę i poszanowanie praw innych

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, sprawiedliwy i zgodny z prawem

Wspieranie ambicji firmy Johnson Matthey do budowania zrównoważonej firmy

Ochronę marki, majątku i reputacji Johnson Matthey

Ludzie

Zobowiązuję się do bezpiecznej pracy i poszanowania praw innych

People illustration

Rynek

Zobowiązuję się do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, sprawiedliwy i legalny

Market illustration

Firma

Zobowiązuję się do ochrony marki, majątku i reputacji Johnson Matthey

Company illustration

Planeta

Zobowiązuję się do wspierania ambicji firmy Johnson Matthey do budowania zrównoważonej działalności

Planet illustration

Podejmowanie etycznych decyzji

Aby pomóc Ci przy podejmowaniu decyzji, przygotowaliśmy dwuczęściowy proces, który możesz wykorzystać, gdy nie masz pewności, co zrobić lub gdy chcesz sprawdzić podjętą przez siebie decyzję. Wykorzystaj ten proces, aby ułatwić sobie postępowanie w odpowiedni sposób.

What should I do illustration

Wypowiedz Się

Jest wiele różnych kanałów, za pośrednictwem których możesz prosić o pomoc i wyrazić swoje obawy

Twój przełożony
Dział Kadr, dział prawny Grupy, dział ds. etyki i zgodności z przepisami Grupy
Inne działy grupowe
Ambasadorowie Etyki
Linia „Wypowiedz się”

Johnson Matthey zapewnia więcej sposobów na zgłaszanie obaw, szczególnie jeśli wolisz zrobić to anonimowo (jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawo). Nasza linia „Wypowiedz się” jest prowadzona przez niezależną stronę trzecią i zapewnia dwa sposoby zgłoszenia obaw:


Przez telefon numer kontaktowy do kraju, z którego dzwonisz znajdziesz na stronie www.JM.ethicspoint.com

Przez Internet odwiedź stronę www.JM.ethicspoint.com