Eettiset ohjeet – mistä on kysymys?

Eettiset ohjeet sisältävät tietoa ja resursseja, joista on apua harjoittaessasi Johnson Matthey -yhtiön liiketoimintaa lakeja noudattaen, eettisesti, vastuullisesti ja yhtiömme arvoja esille tuoden. Eettiset ohjeet tuovat esille henkilökohtaiset ja yhteiset vastuumme – asiat, jotka kuuluvat jokaiselle meistä.

Eettiset ohjeet on jaettu neljään osaan, jotta niitä olisi helpompi soveltaa: Henkilökunta, Markkinat, Yhtiö ja Planeetta. Eettiset ohjeet on suunniteltu sellaisiksi, että voit soveltaa niitä päivittäisissä toimissasi. Mukana on esimerkkejä ja asioita, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sekä opastusta päätösten tekemiseen.

Pääjohtajan alkusanat

Minulle 'oikein toimiminen' on olennaista Johnson Matthey -yhtiön menestymisen kannalta.

Oikein toimimisessa on kyse hyvän liiketoiminnan harjoittamisesta; ei siitä. että 'liiketoimintaa harjoitettaisiin mihin hintaan hyvänsä'. Siinä on kyse jokaisen ihmisen kohtelemisesta oikeudenmukaisesti, lupauksistamme kiinni pitäminen ja rehellisyydestä itseämme ja muita kohtaan, jos asiat eivät ole menneet suunnitelmien mukaan.

Kiitos. Robert MacLeod, Pääjohtaja

Eettiset ohjeet on jaettu neljään osaan, jotta niitä olisi helpompi soveltaa: Henkilökunta, Markkinat, Yhtiö ja Planeetta.

Eettiset ohjeet on suunniteltu sellaisiksi, että voit soveltaa niitä päivittäisissä toimissasi. Mukana on esimerkkejä ja asioita, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sekä opastusta päätösten tekemiseen.

Minä sitoudun toimimaan eettisesti ja Johnson Matthey -yhtiön arvojen mukaisesti:

JM 'I' Statements

esittämällä kysymyksiä, kysyen neuvoja ja puhumalla suoraan, kun minulla on huolenaiheita

tietäen, ymmärtäen Eettisten ohjeiden periaatteet, ja noudattamalla niitä

tekemällä työmme turvallisesti ja muiden oikeuksia kunnioittaen

harjoittamalla liiketoimintaa vastuunalaisesti, rehellisesti ja lakeja noudattaen

tukemalla Johnson Matthey -yhtiön kestävyyteen tähtäävää asialistaa

suojelemalla Johnson Matthey -yhtiön brändiä, omaisuutta ja mainetta

Henkilökunta

Sitoudun tekemään työni turvallisesti ja kunnioittamaan muiden oikeuksia

People illustration

Markkinat

Sitoudun harjoittamaan liiketoimintaa vastuunalaisesti, oikeudenmukaisesti ja lakeja noudattaen.

Market illustration

Yhtiö

Sitoudun suojelemaan Johnson Matthey -yhtiön brändia, omaisuutta ja mainetta

Company illustration

Planeetta

Sitoudun tukemaan Johnson Matthey -yhtiön halua harjoittaa kestävää liiketoimintaa

Planet illustration

Eettinen päätöksenteko

Avuksesi päätöksentekoon olemme sisällyttäneet kaksiosaisen prosessin, jota voit käyttää tilanteissa, joissa et ole varma, mikä on oikea tapa toimia tai kun haluat testata tekemääsi päätöstä. Sovella tätä prosessia apuna oikein toimimisessa...

What should I do illustration

Suora puhe

On useita eri kanavia, joiden välityksellä voit pyytää apua ja tuoda huolenaiheesi yleiseen tietoisuuteen:

Esimiehesi
Henkilöstöresurssit (HR)
Muut osastofunktiot
Etiikkasuurlähettiläät
Puhu suoraan -linja

Johnson Matthey -yhtiö tarjoaa sinulle vielä erään muunkin keinon tuoda huolenaiheita esille, ja erityisesti niitä tapauksia ajatellen, joissa haluat mieluimmin toimia nimettömästi (ja jos paikallinen laki sallii sen). Ylläpitämäämme Puhu suoraan -linjaa isännöi riippumaton kolmas osapuoli ja ilmoituksen jättämiseen on tarjolla kaksi menetelmää:


Puhelimitse www.JM.ethicspoint.com sivustolta löydät maakohtaisen puhelinnumeron

Online: vieraile www.JM.ethicspoint.com sivustolla